TEAM: Wie zijn wij?

(English follows Dutch)

Evin Aktar

Evin is universitair docent aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. Evin is de primaire onderzoeker van het STARS-onderzoek. In haar onderzoek gebruikt Evin een methode waarin de studie van emoties, aandacht en fysiologie bij kinderen en ouders wordt geïntegreerd. Evin denkt dat volwassenen veel te leren hebben van kinderen over verlegenheid en zelfvertrouwen. Ze is ouders en kinderen dankbaar die bereid zijn hun wijsheid te delen met onderzoekers van het STARS-team.

 

Evin is assistant professor at the Clinical Psychology Department in Leiden University. Evin is the primary investigator of STARS study. In her research, Evin is adopting a multi-method approach incorporating the study of emotions, attention and physiology in children and parents. Evin thinks that adults have a lot to learn from children on shyness and confidence, and she is grateful to parents and children who are willing to share their wisdom with researchers of the STARS team.

Stephanie Mizrahi

Stephanie Mizrahi heeft Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) gestudeerd. Na
het behalen van haar Master Orthopedagogiek is zij in 2010 als onderzoeksassistente bij de
afdeling Research Institute of Child Development and Education van de UvA gaan werken. Sindsdien is
zij bij meerdere onderzoeken van de UvA betrokken geweest en heeft zij onderzoek gedaan naar de
sociaal - emotionele ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 8 jaar oud. Tevens is zij lab
coördinator van het UvA Family Lab. 
Sinds het begin van 2019 werkt Stephanie ook binnen de Universiteit Leiden als onderwijs- en
onderzoeksassistente. Binnen het STARS-onderzoek is zij is verantwoordelijk voor alle praktische
zaken rondom het onderzoek en is zij aanspreekpunt voor alle ouders.
Stephanie heeft een zoon (2013) en een dochter (2016).

Stephanie Mizrahi studied Orthopedagogics at the University of Amsterdam (UvA). After obtaining her Master's degree in Orthopedagogics, she started working as a research assistant at the UvA's Research Institute of Child Development and Education. Since then she has been involved in several UvA studies and has done research into the socio-emotional development of children from 0 to 8 years old. She is also lab coordinator of the UvA Family Lab. Since the beginning of 2019, Stephanie has also been working at Leiden University as a teaching and research assistant. Within the STARS study, she is responsible for all practical matters surrounding the study and is contact person  for all parents.

Stephanie has a son (2013) and a daughter (2016).

 

 

Inga Marie Freund

Inga Marie is in haar tweede jaar van de research master in klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. In het STARS project is zij bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de experimenten. Ze is vooral geïnteresseerd in ouder-kind interacties en de invloed hiervan op het gedrag van kinderen. 

 

Inga Marie is in the second year of the research master in clinical and health psychology at Leiden University. In the STARS project she is involved in the preparation and execution of the experiments. She is especially interested in parent-child interactions and their influence on child behaviour. 

Cosima Nimphy

Cosima heeft Klinische en Gezondheid Psychologie gestudeerd en werkt als promovendus aan de Klinische Psychologie afdeling van de Universiteit Leiden. Binnen het STARS onderzoek is zij verantwoordelijk voor de werving van families, het voorbereiden en het voltooien van de experimenten. Ze onderzoekt risico en beschermende factoren in de ontwikkeling van sociale angst in kinderen. Ook is ze benieuwd welke rol ouders spelen in de ontwikkeling van verlegenheid en zelfvertrouwen in hun kinderen.

Cosima obtained her Master degree in Clinical and Health Psychology and is currently a Ph.D. candidate at the Clinical Psychology Department in Leiden University. Her role within the STARS study is the recruitment of families, as well as preparing and executing the experiments. In her research she focuses on risk and protective factors in the development of social anxiety in children and investigates how parents can influence this development.

 

Maartje is in her first year of the research master Clinical and Health psychology at Leiden University. In the STARS project she is mostly involved in the preparation and execution of experiments. Her main interest lies in the influence of shyness and confidence on the varying physiological measures used during the experiments. 

 

Maartje zit in haar eerste jaar van de onderzoeksmaster klinische en gezondheidspsychologie aan de universiteit Leiden. In het STARS project is zij bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de experimenten. Haar voornaamste interesse ligt in de invloed van verlegenheid en zelfvertrouwen en de fysiologische metingen die gebruikt worden tijdens de experimenten. 

 

Maartje ten Cate

Annabelle Hoogsteder

Hardy de Heer

Elle-Sofie Wever

Annabelle Hoogsteder zit in het eerste jaar van haar master in klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. In het STARS project is zij bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de experimenten. Ze onderzoekt of ouders sociale angst overdragen op hun kinderen via ouder-kind interacties. Ook is ze nieuwsgierig hoe het temperament van een kind de ontwikkeling van sociale angst beïnvloedt. 

 

Annabelle Hoogsteder is in her first year of the master Clinical Psychology at Leiden University. In the STARS project she is involved in the preparation and execution of experiments. In her research she focuses on how social anxiety can be transferred by the parents by looking at parent-child interactions. She is also interested in the temperament of the child and how this has an influence on the development of social anxiety. 

Hardy de Heer (28) behaalde zijn eerste master in sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, en is bezig met een tweede master in klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. In het STARS project is Hardy betrokken bij het voorbereiden en begeleiden van de experimenten. In zijn vrije tijd reist Hardy graag en speelt hij gitaar in een band. 

 

Hardy de Heer (28) first completed a master in Social Psychology at the University of Amsterdam, and is currently working on a second master in Clinical Psychology at Leiden University. In the STARS project, Hardy is involved with the preparation and facilitation of the experiment. When Hardy is not working or studying, he likes to travel and play guitar.

 

Elle-Sofie Wever is bezig met haar master in Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden en ze is onderzoeksassistent bij onderzoek naar sociaal leren tijdens de adolescentie. Daarnaast is ze werkzaam als begeleider voor kinderen en jongeren met ADHD. Binnen het STARS project werkt zij met name mee aan het uitvoeren van experimenten. Haar voornaamste interesse ligt in de invloed van ouders op het gedrag van kinderen.

 

Elle-Sofie Wever is currently getting her master’s degree in Clinical Psychology at Leiden University and she is a research assistant researching social learning in adolescence. She also works with children with ADHD. Within the STARS project she is mostly involved in the execution of experiments. She is mainly interested in the influence parents have on children's’ behavior.